+421  41 5000 915

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 – GDPR) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. Stanislav Babic, riaditel@hotel-boss.eu, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Pravidlá spracovania osobných údajov – na stiahnutie

Pravidlá spracovania osobných údajov kamerový systém AVPLUS – na stiahnutie