+421  41 5000 915

1. Rezervácia a potvrdenie:

1.1. Pri rezervácii ubytovania je potrebné poskytnúť platný identifikačný doklad a kontaktné údaje.
1.2. Rezervácia je považovaná za potvrdenú a platnú po obdržaní písomnej potvrdenky od hotela.
1.3. Hotel si vyhradzuje právo odmietnuť rezerváciu z akéhokoľvek dôvodu.

2. Platby:

2.1. Platba za ubytovanie sa vykonáva pri príchode hosťa do hotela.
2.2. Hotel akceptuje platby v hotovosti a platobnými kartami (visa, mastercard, american express atď.).
2.3. V prípade odchodu predčasne, hotel si vyhradzuje právo účtovať poplatok za celý rezervovaný pobyt.

3. Storno podmienky:

3.1. Ak hosť žiada stornovanie rezervácie, platia nasledovné storno poplatky:
Stornovanie viac ako 48 hodín pred plánovaným príchodom: bez poplatku.
Stornovanie menej ako 48 hodín pred plánovaným príchodom: účtovaný poplatok v hodnote jednej noci ubytovania.
Nedohľadateľnosť hosťa bez predchádzajúceho stornovania: účtovaný poplatok za celý rezervovaný pobyt.
3.2. Storno žiadosť musí byť doručená hotelu písomne alebo elektronicky.

4. Doba pobytu:

4.1. Check-in je možný od 14:00 a check-out je potrebné vykonať do 10:00.
4.2. Hostia sú povinní dodržiavať stanovené časy ubytovania. Prípadné neskoré odchody môžu byť účtované dodatočne.

5. Zodpovednosť:

5.1. Hotel nezodpovedá za straty, krádeže, poškodenie majetku hosťa, okrem prípadov, keď sú tieto incidenty spôsobené zanedbaním zo strany hotela.
5.2. Hosť je zodpovedný za akékoľvek poškodenie majetku hotela a bude mu účtovaná náhrada za opravu alebo výmenu poškodených položiek.

6. Služby a pravidlá:

6.1. Hotel poskytuje ubytovanie a ďalšie služby v súlade s verejným poriadkom a pravidlami hotela.
6.2. Hostia sú povinní dodržiavať pravidlá hotela a rešpektovať pokoj a pohodu ostatných hostí a v čase od 22:00-6:00 dodržiavať nočný kľud.
6.3. Hotel poskytuje ubytovanie a raňajky v súlade s verejným poriadkom a pravidlami hotela.
6.4. Hostia sú povinní dodržiavať stanovené časy raňajok, iný čas po dohode s personálom hotela a prípadné pokyny týkajúce sa používania zariadení hotela.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné pre všetkých hostí rezervujúcich a pobývajúcich v našom Bed and Breakfast hoteli. Akceptáciou rezervácie potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s týmito podmienkami.