+421  41 5000 915

Parkovanie

Pre ubytovaných hotelových hostí je parkovanie zdarma.

Karta od izby Vám zároveň slúži aj na voľný vstup na parkovisko ako aj výjazd z parkoviska.

V prípade, ak ste priviezli alebo prišli vyzdvihnúť hotelových zákazníkov, lístok Vám do 15 min. zdarma odblokujú na recepcii.

Pre návštevníkov kaviarne je parkovné zdarma po dobu konzumácie na hoteli.

Hotelové parkovisko je pre neubytovaných hostí spoplatnené sumou 2,- € / 30min. Platbu je možné zrealizovať priamo na recepcii.

V prípade, že ste účastníkom konferencie, školenia, informujte sa prosím o možnostiach parkovania u organizátora podujatia.

Na možnosť dlhodobého prenájmu parkovacieho miesta kontaktujte: recepcia@hotel-boss.eu